Micha Rave

A Vision For Reality Public Figure

מיכה רווה
מיכה רווה בעלים ומנכ"ל 

מחזון למציאות

Rave Group Entrepreneurship & Project Management LLC מחויבת לחוקיה הקיימים כולם. החברה הוקמה על בסיס שלושה עקרונות יסוד : שקיפות. חדשנות. מהירות תגובה. בתחום יזמות ניהול ואחזקת מבנים .ניהול נדל"ן מסחרי קניה ומכירה של דירות/משרדים/חנויות/שטחים ציבורים /קרקעות. סטנדרט עבודה גבוהה וחדשני יחסי אנוש מהירות תגובה ושקיפות. בלעדיות ל-90 יום והנכס נמכר בעזרתנו על פי המאגר והמידע הקיימים אצלנו. עובדים בפריסה ארצית . יזמות נדל"ן בנית דירות להשכרה לטווח ארוך עם ניהול ואחזקה בישראל ובארצות הברית. החברה עובדת על בסיס תחזוקה מונעת בכדי למנוע נזקים עתידיים במבנה. שקיפות יעילות וחדשנות ויחסי אנוש ומצוינות .המושג שמוליך אותה הינו זרימה כלומר ללא הגבלת זמן קיומה והיא לא תימכר לעולם על פי תקנון החברה. והינה נשאבת לתוך התהליך להוות מודל לחיקוי לחברות בתחום זה ובתחומים אחרים למען מינוף וצמיחה של הכלכלה בישראל ובחו"ל. כל אלו העוסקים פוליטיקאים וממשלות ראה ממשל מוטלות עליהן למלא גם משימות אלו .אבל צמיחה אמיתית מתחילה ונדרשת מאיתנו ללא עזרה או השקפה פוליטית זו אחרת. היא תלויה כולה באנשים ועסקים למען התנעת הצמיחה הכלכלית. עקרון יסוד נוסף הוא לעבוד רק על פי כל דין סדר וחוק הכתובים בישראל ובכל מדינה אחרת בה היא תעבוד. אבן יסוד לקיומה הוא יחסי אנוש בתוך החברה ומחוצה לה. כל העוסקים והקשורים בקשר עסקי כזה או אחר מחויבים למצוינות בעבודתם ולעבוד על בסיס העקרונות האלו למען הצלחתה . ואני מיכה רווה כבעלים ומנכ"ל מבקש מכל העוסקים במלאכתם או כל ישות או אדם העובדים עמנו למלא משאלות אלו למען הצלחת החברה יעדיה ומטרותיה. ולממש את החלום שלי מיכה רווה בעליה ומנכ"ל החברה לעזור ככל הניתן לאוכלוסייה חלשה הנמצאת בתוכנו. העסקת עובדים מכל המגדרים ואנשים עם מוגבלות בכדי שחזון זה יתגשם. לכל העוסקים במלאכתם עם חברת RAVE GROUP אני מבקש לתת כתף ולעזור ככל יכולתם לממש את כל הכתוב כאן. כי אנו למעשה חלק להפוך את החזון למציאות של מיכה רווה בעליה ומנכ"ל החברה של RAVE GROUP.

אני מאחל הצלחה לכל העוסקים במלאכתם עמנו והלקוחות או כל ישות או אדם אחר עסק או חברה העוסקים עמנו.

בברכת כל העוסק במלאכתו הרי זה משובח למען יראו ויראו אמן.

Regards Micha Rave owner & CEO

דילוג לתוכן